Vì sự sắc bén, liêm chính của “Thanh bảo kiếm” giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội ở Thủ đô (3): Tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  • 22/09/2021 08:35
  • 0 bình luận
  • Nhóm PV Nội chính
  • In bài
ANTD.VN - Phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Để làm rõ thêm vấn đề này, phóng viên An ninh Thủ đô đã phỏng vấn Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tạo sự đồng bộ và hiệu quả cao

Vì sự sắc bén, liêm chính của “Thanh bảo kiếm” giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội ở Thủ đô (3): Tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ảnh 1

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

- PV: Thưa Thiếu tướng, ông đánh giá như thế nào về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng CATP thời gian vừa qua?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Thời gian vừa qua, CATP Hà Nội đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ, CATP đã triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chế độ định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; tập trung thực hiện công tác cán bộ, cải cách hành chính bằng nhiều giải pháp hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực công tác.

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, CATP đã chỉ đạo Công an các cấp thực hiện công tác điều tra, xử lý đảm bảo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, xảy ra oan sai, hạn chế những vi phạm trong hoạt động tố tụng.

Công tác phối hợp giữa 3 ngành Nội chính tiếp tục được duy trì thường xuyên, số vụ án kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố chiếm tỷ lệ cao. Đối với các vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo giải quyết; những vụ án giao Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan Nội chính, Tư pháp thành phố theo dõi, đôn đốc, CATP đã tập trung điều tra, xác minh, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của pháp luật.

- PV: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện. Vậy Ban Giám đốc CATP đã triển khai nhiệm vụ công tác này như thế nào, thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập, thực hiện Quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND; Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chủ động xây dựng, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CATP với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND. Chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo khi có hướng dẫn của Bộ Công an hoặc có thay đổi về công tác cán bộ để kịp thời chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CATP.

Vì sự sắc bén, liêm chính của “Thanh bảo kiếm” giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội ở Thủ đô (3): Tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ảnh 2

Những phần quà ý nghĩa được chiến sĩ CATP Hà Nội trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch

Xác định mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho CBCS trong CATP, hàng năm, Ban Chỉ đạo đã ban hành các kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CATP, đảm bảo bám sát chương trình công tác năm và nhiệm vụ chính trị của CATP. Đồng thời, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch chung của CATP, các đơn vị thuộc CATP đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị nhằm đảm bảo việc thực hiện được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các đơn vị trong CATP, tạo sự đồng bộ và hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17-3-2021 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2025” trên địa bàn thành phố (Chương trình số 10), xác định việc thực hiện Chương trình số 10 là nội dung định hướng trọng tâm, xuyên suốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy CATP đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/ĐUCA, ngày 1-6-2021 triển khai thực hiện đến các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ CATP.

Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hoàn thiện các quy định về quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công; các khoản chi thường xuyên; việc chi phí hội nghị, tiếp khách, đi công tác... Tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai minh bạch trong giao dịch, giao tiếp ở các lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Nhân rộng gương người tốt việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Vì sự sắc bén, liêm chính của “Thanh bảo kiếm” giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội ở Thủ đô (3): Tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ảnh 3

Nhiều phong trào tình nguyện được đông đảo các chiến sĩ hưởng ứng

- PV: Xin Thiếu tướng cho biết kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CATP?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Từ đầu năm 2021 đến nay, CATP Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nội bộ, cũng như trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, CATP đã tiến hành tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua hơn 100 bài, tin trên báo in, báo điện tử và chương trình Truyền hình An ninh (ATV) - Báo An ninh Thủ đô, qua đó, kịp thời phản ánh toàn diện mọi hoạt động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của Công an Thủ đô, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống; coi trọng giáo dục tinh thần liêm, chính cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong công vụ. Thông qua phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm, nhiều vụ án lớn về kinh tế, hình sự và ma túy đã được điều tra khám phá nhanh, kịp thời, được các cấp khen thưởng. Cụ thể: Chủ tịch nước tặng Huân chương cho 43 tập thể, 17 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an và tương đương tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 46 cá nhân; Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 53 cá nhân; Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 791 tập thể, 2.981 cá nhân.

Đối với công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, CATP đã ban hành Công văn số 59/CAHN-PX05 ngày 5-1-2021 về hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND theo hướng dẫn của Bộ Công an; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng Công an các đơn vị tổ chức kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua việc thẩm định và duyệt hồ sơ quyết toán mua sắm trang thiết bị; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, các công trình xây dựng cơ bản, cải tạo sửa chữa doanh trại đã giảm trừ các chi phí không hợp lý, tiết kiệm được cho ngân sách hơn 4,5 tỷ đồng. Công tác mua sắm thường xuyên, qua kiểm tra thẩm định, đấu thầu, thương thảo giảm giá hợp đồng, đã tiết kiệm ngân sách hơn 2 tỷ đồng.

Đối với công tác cải cách hành chính, CATP đã ban hành các kế hoạch, chương trình và nhiều văn bản khác để chỉ đạo điều hành trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú trọng triển khai đến cấp cơ sở, nhằm phục vụ tốt nhất cho quần chúng nhân dân, trọng tâm là Kế hoạch số 451/KH-CAHN-PV01-PC06 ngày 23-11-2020 và Kế hoạch số 93/KH CAHN-PV01 ngày 5-3-2021 triển khai “chiến dịch thu thập trên 6 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn thành phố.

Về kết quả điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, CATP đã tiến hành thụ lý điều tra: 32 vụ/35 bị can, trong đó, đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố là 17 vụ/25 bị can; tạm đình chỉ 3 vụ/2 bị can. Hiện đang điều tra 12 vụ/8 bị can. Qua công tác điều tra đã kiến nghị thu hồi hơn 1 tỷ đồng tài sản bị thiệt hại…

Vì sự sắc bén, liêm chính của “Thanh bảo kiếm” giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội ở Thủ đô (3): Tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ảnh 4

Những việc làm thiết thực giúp đỡ nhân dân đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô

- PV: Chống tham nhũng, lãng phí đòi hỏi phải có những nhân tố tích cực tham gia. Vấn đề này trong CATP được đánh giá như thế nào thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CATP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nội bộ, cũng như trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng. Những nhân tố tích cực bao gồm vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu, nêu gương của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quan tâm đào tạo, nâng cao phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ của cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như thanh tra, kiểm tra, lực lượng điều tra các cấp...

Cùng đó, phát huy tốt trách nhiệm của các tổ chức và cán bộ đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp ngăn chặn có hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực...; có tinh thần cầu thị, tiếp thu giải quyết có trách nhiệm những đóng góp, phản ánh của công dân, các cơ quan báo chí... Trong thời gian vừa qua, các nhân tố trên đã phát huy có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- PV: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là “cuộc chiến” khốc liệt, cam go, Ban Giám đốc CATP có những phương án gì để triển khai có hiệu quả công tác này trong thời gian tới?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CATP, trong thời gian tới CATP tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu thực hiện; thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, phòng ngừa; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng xảy ra trong đơn vị mình. Tăng cường 5 biện pháp quản lý cán bộ, chiến sĩ ở các khâu nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để phòng ngừa sai phạm; phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí của cán bộ, đảng viên trong CATP. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời đưa tin, bài về gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những vụ án, vụ việc tham nhũng đã điều tra, xử lý để phòng ngừa chung, tạo dư luận rộng rãi trong quần chúng nhân dân, xã hội ủng hộ các lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo lựa chọn, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về chuyển đổi vị trí công tác, công tác cán bộ, quy tắc ứng xử, đạo đức công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2013 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính - ngân hàng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiện quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính; phối hợp, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Tin cùng chuyên mục