Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?

Vì sao Mỹ sao chép 'hỏa thần' RPG-7 huyền thoại Liên Xô?

ANTD.VN - Nhận thấy ưu điểm của súng chống tăng RPG-7 do Liên Xô phát triển, Mỹ đã phát triển một biến thể mới lấy tên PSRL-1 với nhiều cải tiến để phù hợp cho môi trường tác chiến hiện đại.