Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023

Siêu tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat Nga sẽ biên chế vào năm 2023

ANTD.VN - Siêu tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat đầu tiên của Nga sẽ được triển khai chiến đấu từ năm 2023. Với sức công phá tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ cùng tầm bay 17.000 km, đây là loại tên lửa hạt nhân đáng sợ nhất con người từng chế tạo.