Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?

Vì sao máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga bay khá chậm?

ANTD.VN - Không giống như cách tiếp cận thông thường trong thiết kế chiến đấu cơ ưu tiên tốc độ, công ty Tupolev đang vạch ra một lộ trình khác với máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA.