Vẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinhVẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinh

Vẻ đẹp tựa tiên cảnh nơi nóng nhất hành tinh

ANTD.VN - Núi lửa Dallol nằm ở Ethiopia được coi là nơi nóng nhất Trái đất với nhiệt độ trung bình mùa đông ở mức trên 34 độ C và mùa hè lên tới 50 độ C. Đây cũng được xem như chốn thần tiên bởi những sắc màu mà địa chất nơi đây hình thành nên.