Vận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạngVận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạng

Vận tải cơ 'Con voi' thay thế An-124 của Nga đạt bước tiến mang tính cách mạng

ANTD.VN - Các nhà sản xuất máy bay Nga đã thử nghiệm một phiên bản cải tiến của vận tải cơ "Con voi", hay còn gọi bằng cái tên Slon, được chế tạo nhằm thay thế chiếc An-124.