Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương TâyUkraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây

Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây

ANTD.VN - Dư luận phương Tây cho rằng, tiền viện trợ quân sự sẽ chảy vào túi các nhà thầu quân sự Mỹ, Ukraine là một cái “hố đen” nuốt chửng mọi loại vũ khí được phương Tây cung cấp.