Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 1Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 2Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 3Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 4Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 5Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 6Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 7Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 8Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 9Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 10Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 11Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 12Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 13Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 14Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 15Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 16Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 17Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 18Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 19Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 20Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol ảnh 21

Ukraine tổn thất lớn khi gần 300 lính thủy quân lục chiến ra đầu hàng quân Nga tại 'chảo lửa' Mariupol

ANTD.VN - Chiến trường Mariupol vẫn đang giao tranh dữ dội, tuy vậy lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Nga, mới đây một lượng lớn binh sĩ Ukraine đã ra đầu hàng quân Nga sau khi họ hết lương thực và đạn dược.