Ukraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnhUkraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnh

Ukraine khóa chặt bầu trời khi được bổ sung hệ thống phòng không IRIS-T SLS cực mạnh

ANTD.VN - Hệ thống phòng không IRIS-T SLS đã được Đức cung cấp cho Ukraine sau khi họ viện trợ phiên bản tầm trung IRIS-T SLM.