Chiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” SeverodonetskChiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” Severodonetsk

Chiến sự Nga-Ukraine: 2.500 quân Ukraine kẹt trong “nồi hầm” Severodonetsk

ANTD.VN - Theo giới chức Nga, có tới hơn 2.500 tay súng Ukraine đang kẹt trong nhà máy hóa chất Azot ở khu công nghiệp Severodonetsk.