Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?

Ukraine được nước nào bí mật cung cấp thêm 4 cường kích Su-25?

ANTD.VN - Mới đây, Ukraine đã nhận được thêm 4 máy bay cường kích Su-25 Frogfoot. Nhiều nguồn tin khẳng định số chiến đấu cơ này tới từ Bắc Macedonia - đất nước mà chính Ukraine đã bán những chiếc Su-25 này vào năm 2001.