Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?

Xung đột Nga-Ukraine: Moscow sẽ không dừng ở Donbass?

ANTD.VN - Giới chức Nga tuyên bố, họ sẽ không dừng lại ở Donbass mà có thể mở rộng phạm vi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và không giới hạn thời gian kết thúc, cho đến khi đạt được mục tiêu.