Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 1Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 2Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 3Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 4Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 5Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 6Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 7Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 8Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 9Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 10Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 11Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 12Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 13Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 14Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 15Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 16Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 17Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 18Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 19Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 20Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 21Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 22Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 23Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 24Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 25Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 26Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 27Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 28Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 29Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 30Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 31Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 32Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro ảnh 33

Ukraine dùng tên lửa chống tăng Javelin tập kích công sự Nga tại tả ngạn sông Dnipro

ANTD.VN - Truyền thông Nga vừa đưa tim kèm theo hình ảnh cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng tên lửa chống tăng Javelin để tấn công vào bờ trái tả ngạn sông Dnipro (Dnepr/Dnieper).