Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 1Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 2Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 3Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 4Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 5Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 6Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 7Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 8Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 9Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 10Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 11Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 12Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 13Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 14Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 15Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 16Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 17Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 18Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 19Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 20Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 21Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 22Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 23Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 24Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 25Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 26Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine? ảnh 27

Vì sao tác chiến điện tử Nga giảm hiệu quả tại Ukraine?

ANTD.VN - Theo viện nghiên cứu RUSI của Anh, sau thời gian đầu phát huy hiệu quả, hiện nay tác chiến điện tử Nga được ví như "sát thủ vô hình" đã giảm hiệu quả ở Ukraine. Moscow chưa bình luận về thông tin này.