Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 1Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 2Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 3Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 4Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 5Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 6Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 7Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 8Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 9Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 10Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 11Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 12Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 13Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 14Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 15Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 16Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 17Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 18Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 19Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 20Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 21Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 22Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 23Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 24Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 25Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO? ảnh 26

Ukraine có thể nhận được tên lửa phòng không Tor-M1 từ NATO?

ANTD.VN - Hy Lạp có thể sẽ chuyển giao hệ thống phòng không S-300 và các tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 cho Ukraine để đổi lấy các loại vũ khí phòng không do Mỹ và phương Tây cung cấp.