Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 1Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 2Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 3Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 4Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 5Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 6Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 7Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 8Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 9Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 10Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 11Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 12Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 13Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 14Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 15Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 16Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 17Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 18Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 19Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 20Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine ảnh 21

Mỹ nỗ lực khôi phục hỏa lực cho lựu pháo M777 Ukraine

ANTD.VN - Pháo binh Ukraine lép vế hoàn toàn trước Nga thời gian đầu xung đột, nhưng khi các khẩu pháo hiện đại phương Tây đổ về Kiev, tình thế đã khác; tuy nhiên do khai hỏa với tần suất lớn nên rất nhiều khẩu pháo Ukraine đã bị hỏng hóc, buộc Mỹ phải mở cơ sở bảo dưỡng ở Ba Lan.