Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?

Ukraine ‘bắt sống’ được 'hỏa thần nhiệt áp' TOS-1A của Nga?

ANTD.VN - Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine, đã có nhiều khí tài uy lực còn nguyên sức chiến đấu của Moscow đã rơi vào tay Kiev. Ukraine mới đây công bố thông tin cho biết đã thu giữ được "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A của Nga. Phía Nga chưa xác nhận thông tin này.