UAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mớiUAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mới

UAV tàng hình XQ-58 Valkyrie Mỹ thêm phương án cất cánh mới

ANTD.VN - Với việc lắp thêm hệ thống bánh đáp, UAV tàng hình XQ-58 Valkyrie (Mỹ) hiện đã có thể cất cánh từ đường băng truyền thống, đồng thời vẫn duy trì khả năng bay lên bằng tên lửa đẩy như trước đây. Thậm chí nhà sản xuất còn cho biết, UAV này còn có phương án cất cánh thứ ba, song chưa tiết lộ chi tiết.