UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 1UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 2UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 3UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 4UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 5UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 6UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 7UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 8UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 9UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 10UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 11UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 12UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 13UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 14UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 15UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 16UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 17UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 18UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 19UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 20UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 21UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine ảnh 22

UAV khổng lồ Liên Xô tập kích sân bay, tâm điểm cáo buộc từ Nga dành cho Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cáo buộc Ukraine sử dụng UAV khổng lồ do Liên Xô sản xuất tập kích hai căn cứ không quân Dyagilevo và Engels nằm sâu trong lãnh thổ nướ này, khiến ba kỹ thuật viên Nga thiệt mạng, 4 quân nhân bị thương.