Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 1Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 2Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 3Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 4Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 5Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 6Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 7Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 8Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 9Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 10Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 11Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 12Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 13Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 14Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 15Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 16Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 17Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 18Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ ảnh 19

Nga thảo luận biện pháp an ninh ngăn Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ

ANTD.VN - Tổng thống Putin họp với các quan chức bàn về an ninh nội địa, sau khi Nga cáo buộc Ukraine tập kích UAV các sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ nước này.