Tuyển khoảng 19,8 triệu người học nghề giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

ANTD.VN - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đặt mục tiêu tuyển khoảng 19,8 triệu người học nghề ở các bậc trình độ, trong đó có 3,2 triệu người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trong giai đoạn 2021-2025.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã xây dựng dự thảo chiến lược phát triển của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu trọng tâm là nâng quy mô tuyển sinh và nâng chất lượng đào tạo.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu sẽ tuyển sinh khoảng 19,8 triệu người. Trong đó, trình độ sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 16,620 triệu người, trình độ trung cấp là 1,85 triệu người, trình độ cao đẳng là 1,35 triệu người.

Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề, các đơn vị chức năng và địa phương bảo đảm giải quyết việc làm cho ít nhất 85% số người tham gia học nghề, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta đạt khoảng 70% vào năm 2025.

Nhằm đạt mục tiêu nêu trên, các bên liên quan tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và nhu cầu học nghề của từng nhóm đối tượng. Công tác đào tạo nghề lấy người học làm trung tâm, gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường.

Ngoài ra, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đủ khả năng tiếp thu những kiến thức nghề nghiệp mới để truyền thụ cho học trò.