Tướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở DonbassTướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở Donbass

Tướng Nga: ‘Vòm sắt’ Israel cũng không thế giúp Ukraine lật ngược tình thế ở Donbass

ANTD.VN - Đại tướng Yury Baluyevsky, nguyên Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga (2004-2008) nhận định, hệ thống “Vòm Sắt” của Israel cũng không phát huy được tác dụng gì trong xung đột Nga-Ukraine.