Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?

Bốn chiếc Su-25 Ukraine sẽ bị bắn hạ ngay lần đầu tham chiến ở Donbass?

ANTD.VN - Theo giới chuyên gia quân sự, các hệ thống phòng không Nga sẽ dễ dàng tiêu diệt 4 chiếc Su-25 Ukraine mới nhận ngay lần đầu chúng tham chiến ở Donbass.