'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 1'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 2'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 3'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 4'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 5'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 6'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 7'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 8'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 9'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 10'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 11'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 12'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 13'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 14'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 15'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 16'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine? ảnh 17

'Tướng mùa Đông' không còn đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine?

ANTD.VN - "Tướng mùa Đông" được hy vọng mang lại thắng lợi cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine, tuy nhiên nhận định trên liệu có chính xác?