Tương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửaTương lai 'rồng lửa

Tương lai 'rồng lửa" S-300 Nga đã chuyển cho Hy Lạp đang gây tranh cãi

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Hy Lạp sẽ "vi phạm trắng trợn thỏa thuận" nếu chuyển giao "rồng lửa" S-300 cho quốc gia khác mà không được sự đồng ý của Moscow.