Từ ngày 6/12 đăng kí xe đạp điện, xe máy điện miễn phí

ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quy định mới của Bộ Công an, từ 6/12/2015 đến ngày 30/6/2016, chủ phương tiện xe đạp điện, xe máy điện sẽ được làm thủ tục đăng ký miễn phí. Đây cũng là nội dung chính được phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin vào ngày 3/12 tại hội nghị triển khai công tác tháng của đơn vị.