Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế tới 2 năm?

  • 02/10/2014 15:10
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Doanh nghiệp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh được gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm.

Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế tới 2 năm? ảnh 1

Doanh nghiệp bị hỏa hoạn được gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.

Theo đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Nghị định cũng sửa đổi quy định thời gian gia hạn nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp là:

- Doanh nghiệp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ dẫn đến bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế tối đa không quá 1 năm.

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 1 năm cũng được áp dụng với doanh nghiệp không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

Tin cùng chuyên mục