Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?

Trừng phạt của Mỹ không thể gây hại cho công nghiệp quốc phòng Nga?

ANTD.VN - Truyền thông Trung Quốc cho rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga miễn nhiễm trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhận định trên liệu có chính xác?