Trung bình cả nước có 24 người tử vong mỗi ngày do TNGT

ANTD.VN - Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày, tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi sinh mạng của 24 người và làm cho gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. TNGT để lại gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình, nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ Luật ATGT .