Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 1Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 2Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 3Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 4Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 5Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 6Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 7Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 8Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 9Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 10Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 11Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 12Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 13Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 14Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 15Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 16Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 17Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 18Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 19Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 20Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 21Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 22Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 23Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép ảnh 24

Trùm khủng bố Al Qaeda mất mạng bởi tên lửa Hellfire R9X gắn 6 lưỡi dao thép

ANTD.VN -  Trùm khủng bố al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri bị tiêu diệt bởi tên lửa tên lửa Hellfire R9X được mệnh danh là “hỏa ngục” - có thể đâm xuyên mục tiêu với độ chính xác cực cao mà không cần phải phát nổ.