Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk

Triều Tiên giật mình khi Hàn Quốc có đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả Tomahawk

ANTD.VN - Hyunmoo-3 là tên lửa hành trình siêu âm do Hàn Quốc phát triển. Với tầm bắn 1.500km cùng đầu đạn công phá mạnh, Hyunmoo-3 là đòn đánh phủ đầu còn đáng sợ hơn cả tên lửa Tomahawk của Mỹ.