Chiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tácChiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tác

Chiến trường đông Ukraine, nơi những huyền thoại xe tăng Liên Xô tan tác

ANTD.VN - Cuộc nội chiến Ukraine đã chứng kiến những huyền thoại xe tăng thời Liên Xô như: T-64, T-72, T-80 bị tiêu diệt.