Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 1Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 2Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 3Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 4Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 5Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 6Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 7Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 8Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 9Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 10Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 11Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 12Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô ảnh 13

Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô

ANTD.VN -Sáng mùng 4 Tết Quý Mão, nhận được tin có bệnh nhi cần máu, Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng (CATP Hà Nội) đã có mặt ngay, hiến những giọt máu nóng cứu người...