Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đôTrao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô

Trao đi giọt máu đào ấm nóng đầu xuân Quý Mão của Thanh niên Công an Thủ đô

ANTD.VN -Sáng mùng 4 Tết Quý Mão, nhận được tin có bệnh nhi cần máu, Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng (CATP Hà Nội) đã có mặt ngay, hiến những giọt máu nóng cứu người...