Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 1Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 2Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 3Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 4Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 5Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 6Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 7Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 8Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 9Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 11Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 12Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 13Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 14Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội ảnh 15

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm giao thừa đón xuân Quý Mão 2023 ở Hà Nội

ANTD.VN - Màn pháo hoa mãn nhãn, những nụ cười hạnh phúc và hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong đêm giao thừa là những ấn tượng đặc biệt trong khoảnh khắc đón xuân mới Quý Mão 2023...