Tornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường DonbassTornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường Donbass

Tornado-S Nga vượt trội HIMARS Mỹ ở chiến trường Donbass

ANTD.VN - Cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine trên chiến trường Donbass cho thấy hệ thống rocket đa nòng Tornado-S Nga có hiệu quả cao hơn so với HIMARS của Mỹ.