Tổng kiểm tra vi phạm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - Công an TP. Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chiến dịch tổng kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thủ đô theo chỉ đạo của UBND thành phố.