Toàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNAToàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNA

Toàn cảnh màn ngược dòng của Công an Hà Nội trước SLNA

ANTD.VN - Trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội có màn ngược dòng thắng 2-1 trước SLNA, ở vòng 9 Night Wolf V-League 2023 tối 26-5.