Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022

GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Toàn cảnh lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022

ANTD.VN - Gần 2.000 thầy cô giáo, học sinh từ 82 ngôi trường trên địa bàn thành phố cùng nhau hội ngộ tại sân vận động Hoàng Mai, trong ngày Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active chính thức khai màn, sáng 27-11.