Toàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa MeccaToàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa Mecca

Toàn cảnh lễ hành hương Hajj của tín đồ Hồi giáo về thánh địa Mecca

ANTD.VN -  Các tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về Saudi Arabia trong cuộc hành hương Hajj hàng năm đến thánh địa Mecca - nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này.