"Toan 4" trưng bày 50 bức tranh nude, trừu tượng

ANTD.VN - "Toan 4" - Triển lãm nhóm của 3 họa sĩ: Tào Linh,  Doãn Hoàng Lâm,  Nguyễn Vân Chung đang diễn ra tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài đến hết ngày 16/3. Đây  là cuộc bày chung lần thứ tư của ba tác giả trong ba năm trở lại đây.