Tọa đàm về dự thảo Quy tắc đạo đức nghề công chứng

(ANTĐ) - Vừa qua, Bộ Tư pháp và Dự án JICA đã tổ chức cuộc Tọa đàm về dự thảo Quy tắc đạo đức nghề công chứng. Đây là một nghề mới, tạo được sự quan tâm của rất nhiều người bởi nó có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Những quy tắc này có ý nghĩa rất lớn trong việc điều chỉnh các hoạt động nghề công chứng trong điều kiện chưa có Hiệp hội Công chứng ở Việt Nam.

Tọa đàm về dự thảo Quy tắc đạo đức nghề công chứng

(ANTĐ) - Vừa qua, Bộ Tư pháp và Dự án JICA đã tổ chức cuộc Tọa đàm về dự thảo Quy tắc đạo đức nghề công chứng. Đây là một nghề mới, tạo được sự quan tâm của rất nhiều người bởi nó có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Những quy tắc này có ý nghĩa rất lớn trong việc điều chỉnh các hoạt động nghề công chứng trong điều kiện chưa có Hiệp hội Công chứng ở Việt Nam.

Cố vấn trưởng JICA Takeshi Nishioka đưa ra 3 vấn đề cần được xác định rõ trong dự thảo quy tắc: vai trò quan trọng của Công chứng viên trong xác định tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản giao dịch; Nghĩa vụ bảo mật của Công chứng viên và ý nghĩa pháp lý của văn bản công chứng. Đặc biệt, phải quy định rõ chế tài đối với việc Công chứng viên tiết lộ thông tin, như ở Nhật, nếu Công chứng viên tiết lộ thông tin mà không được đương sự hay pháp luật cho phép sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự...

Cùng với những ý kiến trên, các chuyên gia Việt Nam và các Công chứng viên cũng đã đưa ra những lập luận để phân tích bố cục, nội dung, hình thức văn bản và cùng nhất trí đề cao đến yếu tố đạo đức, chế tài với một số hành vi trong dự thảo quy chế nhằm đảm bảo cho quy chế khi được ban hành đạt được mục tiêu điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và hạn chế thấp nhất những vi phạm xảy ra.

Công Minh