Tọa đàm trao đổi về kinh nghiệm phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”

ANTD.VN - Sáng 12-8, Cụm thi đua số 13 thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời Tọa đàm trao đổi về kinh nghiệm phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”.