Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 1Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 2Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 3Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 4Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 5Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 6Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 7Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 8Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 9Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 10Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 11Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 12Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 13Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ ảnh 14

Tính năng như phim viễn tưởng trên siêu trực thăng tàng hình Mỹ

ANTD.VN - Trực thăng tàng hình Mỹ Bell 360 Invictus đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, nhưng theo thông báo nó sẽ được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như trong phim viễn tưởng.