Gỡ những "rào cản" của thị trường chứng khoán Việt Nam khi vận hành hệ thống KRX

Gỡ những "rào cản" của thị trường chứng khoán Việt Nam khi vận hành hệ thống KRX

ANTD.VN -  Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết hệ thống KRX đã đi vào giai đoạn kiểm thử nội bộ đối với 3 đơn vị HOSE, HNX, VSD và tiến tới sẽ kiểm thử với toàn bộ thành viên thị trường. Dự kiến hệ thống sẽ được đưa vào vận hành vào đầu năm 2022, kỳ vọng giải quyết các rào cản đối với việc nâng hạng TTCK Việt Nam .