Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga không cất cánh vì e ngại radar Kolchuga-M Ukraine?

ANTD.VN - Truyền thông tại Kiev cho rằng, tiêm kích tàng hình Su-57 Nga lo ngại sẽ bị radar Kolchuga-M Ukraine phát hiện, dẫn tới việc không được sử dụng.