Tiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đốiTiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đối

Tiêm kích Su-57 và MiG-31 giúp Không quân Nga chiếm ưu thế tuyệt đối

ANTD.VN - Tiêm kích Su-57 sẵn sàng đối đầu F-16 trên chiến trường Ukraine, nó còn được hỗ trợ bởi những dòng chiến đấu cơ khác rất lợi hại.