Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 1Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 2Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 3Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 4Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 5Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 6Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 7Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 8Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 9Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 10Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 11Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 12Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 13Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 14Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 15Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 16Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 17Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 18Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 19Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu? ảnh 20

Tiêm kích MiG-1.44, chiến thần đối trọng với F-22 Raptor vì sao chết yểu?

ANTD.VN -  Không phải Su-57 mà MiG-1.44 mới là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga, chúng được Mikoyan chế tạo để đối trọng với chiếc F-22 Mỹ, tuy vậy yếu tố kỹ thuật không thể khắc phục cộng với ngân sách phát triển eo hẹn đã khiến dòng máy bay này chết yểu.