Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?

Tiêm kích JF-17 sẽ thay thế những chiếc MiG-29 cũ kỹ gần biên giới Nga?

ANTD.VN - Azerbaijan và Pakistan đang đàm phán về hợp đồng mua sắm một số lượng nhất định tiêm kích JF-17 Thunder Block III.