Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'

Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình KAAN giúp Ukraine 'lạc quan'

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hôm 21/1/2024, mang lại tín hiệu rất tích cực cho không chỉ quốc gia sản xuất, mà còn cho nhiều khách hàng tiềm năng quốc tế, trong đó có Ukraine.