Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 1Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 2Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 3Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 4Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 5Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 6Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 7Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 8Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 9Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 10Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 11Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 12Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 13Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 14Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 15Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 16Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 17Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 18Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 19Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 20Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 21Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 22Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 23Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 24Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 25Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 26Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 27Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 28Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 29Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô ảnh 30

Tiêm kích hạm Yak-38, loại chiến đấu cơ thách thức với phi công Liên Xô

ANTD.VN - Không thể phủ nhận, tiêm kích hạm Yak-38 là một trong những phát minh đi trước thời đại của Liên Xô, tuy nhiên loại chiến đấu cơ này cũng nổi tiếng khó điều khiển và có thể bất chợt tự động phóng phi công đang điều khiển ra ngoài.